top of page

Покана за свикване на Общо събрание (Invitation.pdf)

Правила за гласуване

(Voting Rules.pdf)

Образец на пълномощно

(PoA - Sample.pdf)

Писмени материали

(Papers Relative to the Agenda.pdf)

Писмени материали - приложение

Appendix 1 - AC Statute.pdf

Minutes of the General Meeting

Minutes of the General Meeting 25.10.2019

bottom of page