top of page

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - 11. 11. 2019 Г

General Meeting Nov. 11th 2019

Покана за свикване на Общо събрание (Invitation.pdf)

Писмени материали

(Papers Relative to the Agenda.pdf)

Образец на пълномощно

(PoA - Sample.pdf)

Правила за гласуване

(Voting Rules.pdf)

Minutes of the General Meeting

CV Darina Dinkova

Non Criminal Record Darina Dinkova

Declaration Darina Dinkova 1

Declaration Darina Dinkova 2

Declaration Darina Dinkova 3

Minutes of the General Meeting  2

List of shareholders-Attendance 26.11.19.doc

Minutes-GM-26.11.2019

Протокол  - установяване на техн. грешка

Info about a new Director - 26.11.2019

bottom of page