top of page

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - 5.8.2020 Г

General Meeting Aug. 5th 2020

Покана за свикване на Общо събрание (Invitation.pdf)

Писмени материали

(Papers Relative to the Agenda.pdf)

Образец на пълномощно

(PoA - Sample.pdf)

Правила за гласуване

(Voting Rules.pdf)

Minutes of the General Meeting

търговски регистър

Papers relative to the agenda

IRD Report DVI

доклад политика възнаграждения

Doklad_oditen_komitet

доклад одитор към консолидиран годишен финансов отчет

консолидиран доклад за дейността

консолдиран годишен финансов отчет

индивидуален доклад за дейността

доклад одитор към индивидуален годишен финансов отчет

индивидуален годишен финансов отчет

General Meeting Aug. 5th 2020

Minutes of General Meeting Aug. 21st 2020

List of Shareholders General Meeting Aug. 21st 2020

bottom of page