top of page

Документ за предлаганите ценни книжа

Допълнение към Документ за предлаганите ценни книжа

Регистрационен документ

Допълнение към Регистрационен документ

Резюме

Допълнение към Резюме

Съобщение за публично предлагане

Съобщение за успешно приключване на първично публично предлагане на акции на „235 Холдингс” ЕАД

bottom of page