Документ за предлаганите ценни книжа

Допълнение към Документ за предлаганите ценни книжа

Регистрационен документ

Допълнение към Регистрационен документ

Резюме

Допълнение към Резюме

Съобщение за публично предлагане

Съобщение за успешно приключване на първично публично предлагане на акции на „235 Холдингс” ЕАД