top of page

NOTICE - June 11th 2018

NOTICE - July 11th 2018

NOTICE - July 11th 2018

NOTICE - July 23rd 2018

NOTICE - July 23rd 2018 2

NOTICE - Oct. 4th 2018 

NOTICE - Nov. 16th 2018 

NOTICE - Jan. 14th 2019

NOTICE - Jan. 14th 2019 2

NOTICE - Feb. 11th 2019

NOTICE - Feb. 28th 2019

NOTICE - March 26th 2019

NOTICE - April 12th 2019

NOTICE - May 2nd 2019

NOTICE - May 15th 2019

NOTICE - June 5th 2019

NOTICE - July 26th 2019 - Capital Increase

 

На 26.07.2019 г. Съветът на директорите на "235 Холдингс" АД взе решение за увеличение на капитала на дружеството при условията на публично предлагане.

 

NOTICE - Aug. 15th 2019

NOTICE - Aug. 23rd 2019

NOTICE - Nov. 26th 2019

NOTICE - Dec. 13th 2019

NOTICE - Jan. 27th 2020

NOTICE - March 5th 2020

NOTICE - March 30th  2020

NOTICE - Dec. 21st  2020

NOTICE - May 27th 2021

NOTICE - July 2nd 2021

NOTICE - July 20th 2021

NOTICE - Aug. 16th 2021

NOTICE - March 31st 2022

NOTICE - June 7th 2022

NOTICE - June 20th 2022

NOTICE - July 1st 2022

NOTICE - July 8th 2022

NOTICE - July 27th 2022

NOTICE - July 28th 2022

NOTICE - Oct 31st 2022
File 1

NOTICE - Oct 31st 2022
File 2

NOTICE - Nov 3rd 2022
File 1

NOTICE - Nov 8th 2022
File 1

NOTICE - Nov 14th 2022
File 1

NOTICE - June 15th 2022
File 1

NOTICE - June 15th 2022
File 2

bottom of page