top of page

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - 30 ОКТОМВРИ 2018 Г

General Meeting Oct. 30th 2018

Покана за свикване на Общо събрание (Invitation.pdf)

Писмени материали

(Papers Relative to the Agenda.pdf)

Образец на пълномощно

(PoA - Sample.pdf)

Правила за гласуване

(Voting Rules.pdf)

Minutes of the General Meeting

bottom of page