top of page

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - 27. 06. 2019 

General Meeting June 27th 2019

Покана за свикване на Общо събрание (Invitation.pdf)

Правила за гласуване

(Voting Rules.pdf)

Образец на пълномощно

(PoA - Sample.pdf)

Писмени материали

(Papers Relative to the Agenda.pdf)

Писмени материали - приложение

Appendix 1 ГДД - индивидуален.pdf

Писмени материали - приложение

Appendix 2 ГДД - консолидиран.pdf

Писмени материали - приложение

Appendix 3 ГФО -  индивидуален.pdf

Писмени материали - приложение

Appendix 3 Одиторски доклад индивидуален.pdf

Писмени материали - приложение

Appendix 4 ГФО - консолидиран.pdf

Писмени материали - приложение

Appendix 4 Одиторски доклад консолидиран.pdf

Писмени материали - приложение

Appendix 5 - IRD Report.pdf

Писмени материали - приложение

Appendix 6 - Remunerations Policy.pdf

Писмени материали - приложение

Appendix 7 - CV & Declaration - Evgenia.pdf

Писмени материали - приложение

Appendix 7 - CV & Declaration - Kamelia.pdf

Писмени материали - приложение

Appendix 7 - CV & Declaration - Petya.pdf

Minutes of the General Meeting June 27th 2019

bottom of page